VOGELVREUGD DELFT
De Delftse vereniging van vogelliefhebbers "Vogelvreugd Delft" werd opgericht op 09-04-1954 door een aantal enthousiaste liefhebbers van vogels, zowel dames als heren.
Echter ook jongeren wilden hun kennis over alles wat er te leren valt op vogelgebied in verenigingsverband uitbreiden.
Door het uitwisselen van ervaringen en het luisteren naar deskundigen, die regelmatig worden uitgenodigd, is het houden van en kweken met vogels een geweldige hobby.
Ieder jaar wordt er een tentoonstelling gehouden.
Door de keuring van vakbekwame keurmeesters ervaren we in welke kwaliteit onze vogels zich bevinden.
Ook u kunt thuis met deze hobby op kleine of grote schaal zich daar dagelijks mee bezig houden en als lid van "Vogelvreugd Delft" de maandelijkse gezellige maar ook leerzame avonden meemaken.

De contactavonden van ons zijn op de eerste dinsdag van de maand. Het clubgebouw is gevestigd in wijkcentrum 'de Parel', van Beresteynstraat 99, 2614 HE Delft.