VRIJE VERENIGING VAN HOBOKENSE VALKENIERS
HOBOKEN • Enkele Antwerpse Valkeniers die een Vereniging opgericht hebben om de edele sport van het Valkenieren in alle aspecten bekend te maken bij het Antwerpse publiek en zodoende in Antwerpen het Valkenieren ook een plaats te geven. En proberen de politiekers te overtuigen ons een plaats te geven, zodat de Edele sport en Europees cultureel erfgoed van het valkenieren niet verloren zou gaan in het Antwerpse maar er een vaste plaats krijgt.
Eikenlei 86
2660 Hoboken
breng me hierheen