BART VERMEIREN - ZEBRAVINKEN
Zebravinken kweken is mijn hobby! Kwaliteit gaat boven kwantiteit.
Ik kweek reeds 10 jaar met Zebravinken en heb een degelijke stam grijzen opgebouwd. Daarnaast kweek ik nog witborst grijs en wit, 2 kleurslagen waar ik nog voor een grote uitdaging sta.